Prezenty dla księdza, na Jubileusz Kapłaństwa, Święcenia Kapłańskie